-----
Lady Gaga - Marry The Night
Video PREMIERE - 2.12.2011 - 2:00

Texty

Podpisy

8. listopadu 2009 v 17:55

Flying so high

27. února 2009 v 19:23

Flying so high

Flying so high Why not?
I´m calling.Why not? I´m falling.
Just like the dreams you held on me
.Why not? It´s lying.Why not?
I´m trying.So let my tear fly so heavenly free.

Free...we had to be free...
This far´way world..that is called Free.
Flying so high..high in the sky.
Embraced.Why not? We´re falling.
Flying so high.
Away from this life...

This life that all the others follow.
Enjoy my sweet falling.
Join me..on this journey.
This journey.
Ending in our spaces.
So why not? Yopu´re stumbling.
Why not?

You ´re hesitating.
Let´s brake the dreams that we are slaves to.
Flying so high.So high in our sky.
Fly highing and strange..Why not?
We´re falling.
Just we see the lights.
That keep us aside.

From everything that dream the others.
Feel silently the sences..abandon their defances.
Look in the mirror...we can be like they are.
Baby just take my hand.We´ll be able to fly.
And all we here will be our heavenly cry.

Flying so high...too high in the sky?
Embraced. Why not?
I´m falling.
Flying so high...in our darkmoon sky.
It´s our now...They´ll no more find us.

Létám vysoko (Flying so hight)

Létám tak vysoko, proč ne?
Říkám proč ne? Padám….
Jenom měj rád sny co se mě drží
Proč ne? Je to lhaní. Proč ne?
Jsem zkoušející. Tak nech mou slzu letět tak neesky volně.

Volní…Měli jsme být volní.
Tato válečná cesta světem se nazývá volná.
Letám tak vysoko, vysoko na nebesích.
V obejmutí. Proč ne? Padáme.
Létáme tak vysoko
Pryč z tohoto života...

Tento je život je vše ostatní
Těš se na můj sladký pád.
Připoj se ke mně, na této cestě
Tato cesta….
Končí ve tvém prostoru.
Tak proč ne? Klopýtáš.
Proč ne?

Váháš.
Tak zbrzdi sny dokud jsme otroci.
Létám tak vysoko, tak vysoko na našem nebi.
Letím výš a silněji. Proč ne??
Padáme.
A právě vidíme světla..
Berou nás stranou.

Ze všech těch snů jsou další.
Ciť tišeji smysly. ..Źachovej jejich podstatu.
Podívej do zrcadla...Můžeme je mít rádi.
Baby vem mou ruku. Budeme schopní letu.
A všechno tady bude náš nebeský pláč.

Létám tak vysoko...tak vysoko v nebesích?
Objetí. Proč ne?
Padám.
Létám tak vysoko… V našem tmavém nebi
Je to teď naše… Víc už nás nemohou najít.

Dysfunctional Family

27. února 2009 v 19:22
Dysfunctional Family I´m a punk i´m a sinner i´m lost new beginner (i´m halfways giving up) i´m a thread to myself i´m a get armageddon i´m a freak, i´m a liar i´m a flirt, i deny that i´m good then i mess it up and sometimes i feel like i´m the only one no wonder why i´ve become so dum so dum di dum di dum i get more and more strange i´m going insane, i´m building it up just to break it down it´s my destiny the product of a dysfunctional family dysfunctional, dysfunctional dysfunctional family i´m a bit suicidal i´m my own worst rival trainwreck, white trash, freak, maniac, psycho i´m a troublemaking rebel made a deal with the devil i´m way past ever coming back but sometimes i feel like i´m not the only one when i see why i´ve become so dum, so dum di dum di dum i get more and more strange i´m going insane i´m building it up just to break it down you get what you see the product of a dysfunctional family dysfunctional... i´m not anybody don´t you cry for me i´m just from a dysfunctional family family family family family Nefunkční rodina Jsem výtržník/punker, jsem hříšník Jsem ten, co ztratil svůj začátek (Jsem napůl cesty se pozvednout) Jsem svou vlastní hrozbou Způsobuju armagedon Jsem šílenec, jsem lhář Jsem koketa, ale popírám, že v tom nejsem dobrý A někdy se cítím jako Jedinečný Není divu proč jsem se stal tak dum tak dum di dum di dum Jsem si stále víc a víc cizí Jdu cestou bláznů, stavím to vzhůru Jen aby se to zhroutilo dolů Jsem tím co vidím Je to mým osudem být produkt nefunkční rodiny nefunkční, nefunkční nefunkční rodiny Jsem tak trochu sebevrah Jsem svůj vlastní nejhorší rival Odpad, bílá pakáž, šílenec, maniak, psycho Jsem problémy dělající rebel Dohodl jsem se s ďáblem Jsem na cestě, z níž není návratu Ale občas se cítím jako kdybych nebyl jedinečný Když vidím, jak jsem se stal tak dum tak dum di dum di dum Jsem si tále víc a víc cizí Jdu cestou bláznů, stavím to vzhůru Jen aby se to zhroutilo dolů Jsem tím co vidím Je to mým osudem být produkt nefunkční rodiny nefunkční, nefunkční nefunkční rodiny Nejsem někdo Neplačte pro mne Já jsem jen z nefunkční rodiny Rodiny, rodiny, rodiny, rodiny

Silent scream

27. února 2009 v 19:21

Silent Scream

I was walking in the shadows
So nobody cared
You smiled let me from the distance
And we felt there's more to share

All these memories
They come back
When I'm asleep
You've taken my dreams

I don't need no fakes around me
All I want is you to be with me
Here I am
All these words have lost their meaning
I just hope you hear
My silent scream

I still hear the distant voices
Spreading rumours and lies
I took you to my darkest places
So far away from the skies

I would charm you
We made vows
To not let go
But where are you now?

I don't need no fakes around me
All I want is you to be with me
Here I am
All these words have lost their meaning
I just hope you hear
My silent scream

I'm so numb
Can't you hear me?
Here I am
There is something
Inside me
That still wants to feel

Tichý křik

Chodil jsem ve stínech
Kde se nikdo nestará
Tvůj úsměv mne vedl z povzdálí
A my jsme cítili, že je tu víc co sdílet

Všechny ty vzpomínky
Vrací se zpět
Když spím
Bereš mi mé sny

Nepotřebuju žádnou faleš kolem mně
Vše co chci je, abys byl se mnou
Tady jsem
Všechny ty slova ztratily svůj význam
Já jen doufám, že uslyšíš
Muj tichý křik

Stále slyším vzdálené hlasy
Šíří zvěsti a lži
Vzal jsem tě na svá nejtemnější místa
Tak daleko od oblohy

Kéž bych tě okouzlil
Slibujem si...
Že se nepustíme...
Ale kde jsi teď?

Nepotřebuju žádnou faleš kolem mně
Vše co chci je, abys byl se mnou
Tady jsem
Všechny ty slova ztratily svůj význam
Já jen doufám, že uslyšíš
Můj tichý křik
Jsem tak otupělý
Neslyšíš mne?
Tady jsem
Je tu něco
Uvnitř mne
Hledá to ještě pocity
(Můj tichý křik)
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 50, formatId: 23, url: new String(window.location.href), cborder: '000000', cbackground: 'ffcc33', ctitle: '333333', ctext: '000000', curl: '333333', simg: 0 }); //]]>

She waits for me

27. února 2009 v 19:21

She waits for me

Two weeks have passed since she last asked me for an answer and I'm sorry now
But thinking back I thought that maybe I could please you but I can't so now
I made your bed while you were in the shower
I guess I think at a hundred miles an hour
And any minute she'll be back to ask me if I got the answer now

Still she waits for me
Still she waits for me

Miss independent, you've got everything you need to make it on your own
You say you're happy but I know that you're still waiting on the telephone
We started out when everything was easy
But you're still thinking about the way we could have been
Two weeks have passed since she last asked me for an answer and I'm sorry now

Still she waits for me
Still she waits for me
Still she waits for me
Still she waits for me

I'm putting pressure on my wounds
To stop the bleeding but I'm passing out
Can't ask me back or make me better
You're the devil and you bring me down
Don't want to tell you about the way I really feel
But you're still pushing a heart thats only made of steel
And any minute you'll be back to ask me if I got the answer now

Still she waits for me
Still she waits for me
Still she waits for me
Still she waits for

Čeká na mě

Dva týdny uběhly od doby kdy se mně naposledy zeptala na odpověď a já lituji teď
ale myslíce zpět, myslel jsem, že bych možná tě mohl poprosit, ale nemohu právě teď
Rozložil jsem tvou postel, zatím cos byla ve sprše
Hádám že myslím ve stovkách mil za hodinu
A každou minutou bude zpět a zeptá se mně jestli teď dostane svou odpověď

Stále na mně čeká
Stále na mně čeká

Slečno nezávislá, máte vše co potřebujete k tomu si to přivlastnit
Říkáte, že jste šťastná, ale já vím, že stále čekáte na telefonu
Vyrazit když vše je snadné
Ale vy stále přemýšlíte o způsobu, jakým bychom mohli my dva být spolu
Dva týdny uběhly od doby kdy se mně naposledy zeptala na odpověď a já toho teď lituji

Stále na mně čeká
Stále na mně čeká
Stále na mně čeká
Stále na mně čeká

Tlačím na má zranění abych zastavil krvácení, ale já jím procházím
Neptej se mně znova nebo mi to ulehčit, jsi ďábel a přivedeš mne dolů
Nechtěj abych ti řekl o tom, co opravdu cítím
Ale ty stále tlačíš srdce, které je zhotovené z oceli
A každou minutou budeš zpět a zeptáš se mně jestli teď dostaneš svou odpověď

Stále na mně čeká
Stále na mně čeká
Stále na mně čeká
Stále na mně čeká
Stále na mně čeká

I had to be free

27. února 2009 v 19:20

I Had to be free

I Had to be free
I still see it in my mind how it´s been.
As i started my lonely flight..
Through the lights of this dark night.
As i left all behind what i freedom once had called.
As I flew then in stranger´s land..
Simply to be free...heavenly free.
It is all that i wanted...
To be for my self...To be far from pain.
When ever I needed.
I had to get free...fin`ly get free..
From all of the voices...
That said " stay on earth..in skys you won´t be...
Free":
My wings they carried me..as far as i once had hoped.
And i got untouchable.Like a sars..that´s near but far
Lost all that´s human-like..alone this dream was meant to see...
And i understood it...suddenly.
I Had to be free...had to be free...
That what i once wanted.
I wanted to be free from this tears..
..This feelingsthat hurted....
I wanted to search..what´s beyond my night..
So far way from bidden...
Like a gull in the skies...so wonderfull light..
Free.
And as i returned as what i´m now...
They liked to watch me now.my own sphere..
...my sparkling flight...
But only some were left how had been able than to see...
this lonley heart that still beats in me.
Simply to be free..So easily free.
Was what I Once wanted..
´Find home for my self.To be all I am..
Whenever i nedded....
I Had to get free...finally been gone...
From all that they´ve done once...
So i fly in skys..have left all that´s been.
Free.

Měl jsem být volný

Love songs (they kill me)

27. února 2009 v 19:19

Love songs ( They kill me)The curtain's closed
No way home
The nectar of life run dry
These tainted words
Made to hurt
Cut in me with its' knife

Eating my mind
And with each bite
I'm begging "Please Lord, no"

This place is a mess
The one has gone


Love songs, they kill me
They kill me... Now
Love songs are killing me
Are killing me... Right now

Trained to attack
Bull eye shot in black
I never thought they'd get me
These pictures in my head...
Lying in my bed...
These whips make me bleed

This place is a mess
My one has gone

Love songs, they kill me
They kill me... Now
Love songs are killing me
Are killing me... Right now
Love songs are killing me
Are killing me... Right now


I can't hear the sceneries
Of constant tragedies
Of what I meant to feel no more
'cause I'm already dead
And I just cannot bear
To hear another word no more

Love songs, they kill me
They kill me... Now
Love songs are killing me
Are killing me... Right now
Love songs are killing me
Are killing me... Right now

Love songs are killing me
Are killing me... Right now

Zamilované písně (Zabíjí mě)

Opona se zatáhla
Není cesty domu
Nektar života vyschl
Ty zkažená slova
Ranily
Oízly mne svým nožem

Jedí mou mysl
A s každým soustem
Škemrám "Ne, pane, ne"

Tohle místo je bordel
Jedinečný odešel

Milostné písni, ony mne zabíjí
Ony mne zabíjí...tei
Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi tei

Vycvičené k útoku
Bíčí oči vystřelily v černotu
Nikdy jsem si nemyslel, že by mne dostali
Tyhle obrazy v mé hlavi...
Ležící v mé posteli...
Tyhle biče mne nutí krvácet

Tohle místo je bordel
Jedinečný odešel

Milostné písni, ony mne zabíjí
Ony mne zabíjí...tei
Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi tei
Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi tei

Nemohu slyšet kulisy
Tich stálých tragédií
Tich co už nikdy neucítím
Protože jsem již mrtvý
A já je již nemohu ani snést
Slyšet další slova, nikdy

Milostné písni, ony mne zabíjí
Ony mne zabíjí...tei
Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi tei
Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi tei

Milostmé písni mne zabíjí
Zabíjí mne...právi teď

Forever or never

27. února 2009 v 19:19

Forever or never

I don´t believe in miracles
I never did
Nothing ever happends here
So sick of it

I-I-I told you
I-I-I need to
Get - get myself into something new
I´m for something mystical, histerical,
Dark, intensive, sexual

Am I gonna live forever
Said am I gonna live forever
better make it now or never
( ever, ever )
Am I gonna live forever
Said am I gonna live forever
gotta make it now or never
( forever or never )

I don´t believe in fairytales
To sit in cool
Everybody stop and staire
I let it go

I-I-I told you
I-I-I need to
Stick - stick - stick out
Just to keep be like you

Send myself to out of space
A better place
Gotta win the human race

Am I gonna live forever
Said am I gonna live forever
better make it now or never
( ever, ever )
Am I gonna live forever
Said am I gonna live forever
gotta make it now or never
( forever or never )

Navždy nebo nikdy

Nevěřím v zázraky
Nikdy jsem nevěřil
Nikdy se tu nic nestalo
Tak otrávený z toho jsem

Ř-Ř-Řekl jsem ti
P-P-Potřebuji
Při-Přivést mne do něčeho nového
Jsem pro něco mystického, histerického
Temného, intensivního, sexuálního

Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(stále, neustále)
Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(navždy nebo nikdy)

Nevěřím pohádkám
Sedět v chladu
Každý se zastaví a podívá
Nechám to jít

Ř-Ř-Řekl jsem ti
P-P-Potřebuji
Vy-Vy-Vyčuhovat
Jen zustat jako ty

Poslat se do vesmíru
Na lepší místo
Musím vyhrát nad lidskou rasou

Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(stále, neustále)
Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(navždy nebo nikdy)

(pro mou láskou, pro mou lásku)
(pro mou lásku, je to navždy, navždy)
(pro mou láskou, pro mou lásku)
(pro mou lásku, je to navždy, navždy)

Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(stále, neustále)
Hodlám žít navždy
říkám že hodlám žít navždy
Lepší to udělat, teď nebo nikdy
(navždy nebo nikdy)

(navždy nebo nikdy)

(navždy nebo nikdy)

Escape to the stars

27. února 2009 v 19:18

Escape to the stars

I'm sick and tired of this so-called life
Without room to breathe
I toss and turn in my bed all night
Am I the only one who finds no peace?


What are you waiting for?
What are you waiting for?

Escape to the stars
Feeling so free
Just you and me
Escape to the stars
Chasing a dream
All that we need is to believe
Escape to the stars

I've always been the one to speak my mind
Strove against the stream
Take on the system or leave it behind
And you will find a new reality


What are you waiting for?
What are you waiting for?


Escape to the stars
Feeling so free
Just you and me
Escape to the stars
Chasing a dream
All that we need is to believe
Escape to the stars


Overcome gravity
Holding you down
On the ground
Free from insanity
No one else is around

Únik ke hvězdám

Jsem nemocný a zhnusený z toho tzv. života
Bez prostoru k tomu dýchat
Pohazuji a přetáčím se celou noc na posteli
Jsem jediný, kdo nenalézá klid?

Na co čekáš?
Na co čekáš?

Utéci ke hvězdám
Cítit se svobodní
Jen ty a já
Utéci ke hvězdám
Tepající sen
Vše co potřebujeme je věřit
Utéci ke hvězdám

Já vždy byl jediný mluvící se svou myslí
Snažící se proti proudu
Přijmout systém nebo ho nechat za sebou
A tys našel novou realitu

Na co čekáš?
Na co čekáš?

Utéci ke hvězdám
Cítit se svobodní
Jen ty a já
Utéci ke hvězdám
Tepající sen
Vše co potřebujeme je věřit
Utéci ke hvězdám

Překonat gravitaci
Která tě drží dole
Na zemi
Osvobozeni z šílenství
Nikdo jiný tu kolem není

Utéci ke hvězdám
Cítit se svobodní
Jen ty a já
Utéci ke hvězdám
Tepající sen
Vše co potřebujeme je věřit...

Utéci ke hvězdám
Cítit se svobodní
Jen ty a já
Utéci ke hvězdám
Tepající sen
Vše co potřebujeme je věřit
Utéci ke hvězdám...

The silent place

27. února 2009 v 19:18

The silent place

This is the silent place
where everybody looks the same
This is the silent place
Where people speak but cannot hear
This is the silent place
where millions die and no one cares
this is the silent place
This is the world that we have build
This is the silent place
a place to face the agony
this is the silent place
a place for you but not for me!

All we need is fantasy
all to be we want to be
all you need is fantasy
all to be we want to be
all we need is fantasy
all to be we want to be

This is the silent place
Where everybody speaks the same
This is the silent place
Where people stare but cannot see

all we need is fantasy...

Tiché místo

Heavensent

27. února 2009 v 19:17

Heavensent

A hundred million miles from home
The only one left in the dark
Alone with everybody's thoughts
(talking to me)
My only company the stars
the stars

Close your eyes It's all pretend
Let them know you're heavensent
and we are love we are love
heavensent
you and me we're not like them
search to find it's in your veins
and we are love we are love


heavensent
and we are love we are love

steamy window hungry eyes
and I just want to see the world
help me out just one last time
(reach out to see)
the only ones who hear this far
the stars

Close your eyes it's all pretend...

Close your eyes It's all pretend
Let them know you're heavensent
and we are love we are love
heavensent
you and me we're not like them
search to find it's in your veins
and we are love we are love

Bohem seslaný

Sto miniónů mil od domova
Jediný zanechaný v temnotě
Sám s myšlenkami každého z Vás
(Mluvte ke mně)
Má jediná společnost - hvězdy
Hvězdy
Zavři oči, tohle vše je přetvářka
Dej jim to navědomí, jsi božím prorokem
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
Ty a já, my nejsme jako oni
Hledej, najít to je tvou povahou
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
a my jsme láska, my jsme láska
Zkalené výlohy hladových očí
A já chci jen vidět svět
Pomoz mi ven, ještě jednou, naposledy
(Na dosah k tomu vidět)
Jediného, kdo slyší tyhle daleké
hvězdy
Zavři oči, tohle vše je přetvářka
Dej jim to navědomí, jsi božím prorokem
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
Ty a já, my nejsme jako oni
Hledej, najít to je tvou povahou
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
a my jsme láska, my jsme láska
Zavři oči, tohle vše je přetvářka
Dej jim to navědomí, jsi božím prorokem
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
Ty a já, my nejsme jako oni
Hledej, najít to je tvou povahou
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní
a my jsme láska, my jsme láska
Bohem seslaní

Angel in disguise

27. února 2009 v 19:17

Angel in disguise

I was betrayed
There is no fate
an open sore
I'm in too deep
I can't believe
anymore
Will you take what's left of me
Reanimate my trust in fate
Angel in disguise - you save my soul
But you make my heart go blind
My devils rage inside - just can't let go
cause it feels so right
you make my heart go blind


The city sleeps
In empty streets
no gleam of hope - godforsaken
There's no escape
I'm so afraid
of being cold
Just to cope with society

Reanimate my trust in fate
There is no fate
We've been betrayed
Can you ease my mind?
I'm blind with rage
reanimate
My trust in fate
Search deep down insinde
And heal the pain
Angel in desguise- You save my soul
But you make my heart go blind
my devils rage inside- Just can't let go
Cause it feels so right
You make my heart go blind


Angel in disguise- You save my soul
But you makes my heart go blind
My devils rage inside- Just can't let go
Cause it feels so right
You make my heart go blind

Save my soul- You make my heart go blind

Anděl v převleku

I don´t believe

27. února 2009 v 19:16

I don't believe

I dont believe in Anything
I dont believe in Anything
Everyday, everyday
I just dream away, dream away
To another World
Everyday I can see
People all around look at me
I know what theyre thinking
Hes such a lonely Rider
Hes such an Outsider
Cause in my Heart
I dont believe in Anything
Anything if youre not with me
I dont believe in Anything
Anything cause youre not with me
I dont believe in Anything
Anything if youre not with me
I dont believe in Anything
Anything cause youre not with me
Everyday, everyday I know what they say
What they say
Youll be soon forgotten
No way, no way, they can cure me, cure me
Im a mess inside now
Theres nothing left to fight for
Nothing to make it right for
Youre in my Heart
I dont believe in Anything
Anything if youre not with me
I dont believe in Anything
Anything cause youre not with me
I dont believe in Anything
I dont believe in Anything
Anything cause youre not with me
This is the Sound of my Remedy
Cause I am what I am
You are what you are
This is my Heart in a Melody
Cause you are what you are
I am what I am
I dont believe in Anything
Anything if youre not with me
I dont believe in Anything
Anything cause youre not with me

Neveřím

Nevěřím v cokoliv
Já nevěřím v cokoliv

Každý den, každý den
Já jen unikám do snu, unikám do snu
do jiného světa
Každý den mohu vidět
lidi okolo mně, jak na mně koukají
Vím o čem přemýšlejí
"Je jen osamělý jezdec"
"Je jen outsider"
Protože v mém srdci

Nevěřím v cokoliv
cokoliv když ty se mnou nejsi
Já nevěřím v cokoliv
cokoliv, protože ty se mnou nejsi
Nevěřím v cokoliv
cokoliv když ty se mnou nejsi
Já nevěřím v cokoliv
cokoliv, protože ty se mnou nejsi

Každý den, každý den, vím co říkají
Co říkají
"Budeš brzy zapomenut"
Nemohou, nemohou mne vyléčit, vyléčit mne
Jsem teď zkažený zevnitř
Není tu nic pro co bych mohl bojovat
Nic, co bych mohl udělat správně
Ty jsi v mém srdci

Nevěřím v cokoliv
cokoliv když ty se mnou nejsi
Já nevěřím v cokoliv
cokoliv, protože ty se mnou nejsi
Nevěřím v cokoliv (cokoliv)
Nevěřím v cokoliv
cokoliv když ty se mnou nejsi

To je zvuk mé nápravy
Protože jsem tím kým jsem
Ty jsi co jsi (oheň či lhář?)
Tohle je melodie mého srdce
Protože ty jsi co jsi
Jsem tím čím jsem

Nevěřím v cokoliv
cokoliv když ty se mnou nejsi
Já nevěřím v cokoliv
cokoliv, protože ty se mnou nejsi

Get off

27. února 2009 v 19:15
Imagination baby can take you far
Don't be afraid to come off slightly bizarre

It can be scary baby ghostly I am
I'm coming through like I'm the
Lost son of sam
Lost son of sam

There's nothing safer baby that is a fact
Turn into something go put on something black

But don't you worry
Cause you'll never get hurt
And everybody feelin
Sexy say yeah
Sexy say yeah

When you're feeling kind of gorgeous
Call me on the phone and
Get off!
Get off!
When time is kinda precious
I can come undone and
Get off!
Get off!
Yeah


Russian champagne in the back of the car
You can be the bubbles I'll be you dracula

I've got a million other tricks up my sleeve
Go get you'te jacket babe
Get ready to leave
Ready to leave

If you don't wanna go feel free to sit tight
Two talkaholics we can do it all night

But if you're longing for some real human touch
I'm coming over just like
I am too much
I am too much

Svlékni se!

Představivost tě baby může vzít v dál
Neboj se vyjít jako mírně bizardní

Může to být děsivé, baby, strašidelným jsem
Projíždím jako ten...
Ztracený syn ďábla
Ztracený syn ďábla

Není tu nic bezpečnějšího, baby, to je fakt
Otoč to někam kam pojedem, oblékni se v čerň
Ale neboj se
Protože tě nikdy nezraním
A každý se bude cítit
Sexy, ou-yeah
Sexy, ou-yeah

Když se cítíš tak nějak nádherně
Zavolej mi na mobil a
Odlož si!
Odlož si!
Když je čas drahocený
Přijdu uvolněný a
Svléknu se!
Svléknu se!
Yeah!

Ruský šampus vzadu v autě
Můžeš být bubbles, já budu tvůj drákula

Mám milion dalších triků v rukávu
Vezmi si bundu, baby
Připrav se odejít
Připraven odejít?

Když se nebudeš cítit volný, trvej na svém
Budem dva závyslí na tom si povídat celou noc

Ale když toužíš po nějakém skutečném lidském doteku
Přijdu stejně rád
Tak moc
Tak moc

Když se cítíš tak nějak nádherně
Zavolej mi na mobil a
Odlož si!
Odlož si!
Když je čas drahocený
Přijdu uvolněný a
Svléknu se!
Svléknu se!
Yeah!

Když se cítíš tak nějak nádherně
Zavolej mi na mobil a
Odlož si!
Odlož si!
Když je čas drahocený
Přijdu uvolněný a
Svléknu se!
Svléknu se!
Když se cítíš tak nějak nádherně
Zavolej mi na mobil a
Odlož si!
Odlož si!
Když je čas drahocený
Přijdu uvolněný a
Svléknu se!
Svléknu se!
Yeah!

After the rain

27. února 2009 v 19:14

After the rain

Bittersweet memories
of a love we had before
blinded by sanity
what's behind the crimson door?

What happened to my eyes
Incapable of seeing signs
there's just one miracle
That's left of this love

After the rain
I still see heaven crying
After the rain
I still feel no relief
cause everything we used to be
and used to feel
It all becomes so frightening real
after the rain

Rainbow skies turned to grey
Ever since we lost our smile
Innocence gone astray
Since the day we said goodbye

What happened to our dreams
Aborted in this dried out stream
There's just one miracle
That's left of this love

Po dešti

Hořkosladké vzpomínky
na lásku, kterou jsme měli předtím
Oslepení rozumem
Co je za karmínovými dveřmi?

Co se stalo mým očím
Neschopných vidět znamení
Zde je jediný zázrak
Který odešel s touhle láskou

Po dešti
Stále vidím nebe plakat
Po dešti
Stále necítím úlevu
Protože vše co jsme byli
a co jsme cítili
Vše se stává tak děsivé skutečné
Po dešti

Duhová obloha zvrátila se v šei
Od té doby jsme stratili naše úsměvy
Nevinnost šešla ze správné cesty
Ode dne, kdy jsem si řekl "Sbohem"

Co se stalo našim snum
Zrušených v tomhle vyschlém proudu
Zde je jediný zázrak
Který odešel s touhle láskou

Po dešti
Stále vidím nebe plakat
Po dešti
Stále necítím úlevu
Protože vše co jsme byli
a co jsme cítili
Vše se stává tak děsivé skutečné
Po dešti

Po dešti
Stále vidím nebe plakat
Po dešti
Stále necítím úlevu
Protože vše co jsme byli
a co jsme cítili
Vše se stává tak děsivé skutečné
Po dešti

The way we are

27. února 2009 v 19:14

The way we are

We have been told
there's only one way to go
but we live different lifes
dreams to unfold
like a kaleidoscope
reflecting hundred skies

no hiding
no faking
this life cause it's amazing
you want it
you need it
beware! It's so contagious

call it strange
this is the way we are
for beyound your dreams
break your chains
open your mind for more
see what it's like to be
the way we are
the way we are

we are so high
we dance on the edge of the sky
where no one dares to go
flashes of light
tell us the time is right
to blow your mind once more

no hiding
no faking
this life cause it's amazing
you want it
you need it
beware! It's so contagious

To, čím můžeme být

Řekli jsme že
Je tu jediná cesta kam jít
Ale žijeme rozdílnéí životy
Sny k odhalení
jako kaleidoskop
Odrážející stovku obloh
Neskrývej
Nepředstírej
Tenhle život, protože on je úžasný
Chceš ho
Potřebuješ ho
Pozor! Je to tak nakažlivé
Nazývej to cizí
Tohle je to co jsme
Mimo tvé sny
Prolom své řetězy
Otevři svou mysl víc
Vidíš to čím můžeš být
To čím můžem být
To čím můžem být
Jsme tak vysoko
Tančíme na okraji oblohy
Kam si nikdo netroufá jít
Záblesky světel
řekněte nám kdy na to bude správný čas
Roztrhnout tvou mysli znovu
Neskrývej
Nepředstírej
Tenhle život, protože on je úžasný
Chceš ho
Potřebuješ ho
Pozor! Je to tak nakažlivé
Nazývej to cizí
Tohle je to co jsme
Mimo tvé sny
Prolom své řetězy
Otevři svou mysl víc
Vidíš to čím můžeš být
To čím můžem být
To čím můžem být
Neskrývej
Nepředstírej
Tenhle život, protože on je úžasný
Nazývej to cizí
Tohle je to co jsme
Mimo tvé sny
Prolom své řetězy
Otevři svou mysl víc
Vidíš to čím můžeš být
To čím můžem být
Neskrývej
Nepředstírej
Tenhle život, protože on je úžasný
To čím můžem být
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 52, formatId: 44, url: new String(window.location.href), cborder: '000000', cbackground: 'ffcc33', ctitle: '333333', ctext: '000000', curl: '333333', simg: 0 }); //]]>

How does it feel

27. února 2009 v 19:13

How does it feel

How does it feel
I dont know what youve been through
I see it on you I dont know
What youve been through
Now how does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
Now how does it feel?
Youve always been just like a Riddle
I find you so hard to figure out
I could just wonder till forever
Still theres something I dont know about
I dont know what youve been through
I see it on you I dont know
What youve been through
Now how does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
Now how does it feel?
Let me in its Now or Never
No matter how I try to win
It never gets any better
And now Im sitting here again
I dont know what youve been through
I see it on you I dont know
What youve been through
Now how does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
Now how does it feel?
Tell me now, tell me how, I need to know
Tell me now, tell me how, I need to know
How it feels
How does it feel? How does it feel? Now how does it feel?
Tell me now, tell me how, I need to know
Tell me now, tell me how, I need to know
How it feels
I dont know what youve been through
I see it on you I dont know
What youve been through
Now how does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
How does it feel?
Now how does it feel?
Tell me now, tell me how, I need to know
Tell me now, tell me how, I need to know
How it feels
How does it feel?
How does it feel?
Now how does it feel?

Jaký je to pocit?

Nevím, čím si prošel
Vidím to na tobě, nevím to
čím si musel projít
Jak se teď cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se teď cítíš?

Vždy si byl něco jako hádanka
Nalézám, jak těžké je tě vyřešit
Mohl bych se divit celou věčnost
Stále tu je něco, co nevím, o tobě

Nevím, čím si prošel
Vidím to na tobě, nevím to
čím si musel projít
Jak se teď cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se teď cítíš?

Nech mne v tom, je to Teď či Nikdy
Nezáleží, jak se zkouším vyhrát
Nikdy to už nebude lepší
A teď tu sedím zde, znovu

Nevím, čím si prošel
Vidím to na tobě, nevím to
čím si musel projít
Jak se teď cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se teď cítíš?

Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Jak to cítíš
Jaký je to pocit? Jaký je to pocit? Jaký je to teď pocit?

Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Jak to cítíš

Nevím, čím si prošel
Vidím to na tobě, nevím to
čím si musel projít
Jak se teď cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se cítíš?
Jak se teď cítíš?

Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Řekni mi teď, řekni mi jak, potřebuji to vědět
Jak to cítíš

Jaký je to pocit?
Jaký je to pocit?
Jaký je to teď pocit? //<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>

The other people

27. února 2009 v 19:12

The other people

World on the Street
I'm driving alone
and they called my Name
Have all that he takes so catch my Flow
If every Day's the same
I´m givin' my Love like Vertigo
When you need a Change
I figured you out so long ago
And now the Cracks are showing
Moving closer to you

And we can do Anything
Cause it's so so Figures
Than we should be far far away
From the other People
And we can so fool their Lies
Cause it's so so Figures
Than we should be long long away
From the other People

So don't hang around
It starts Today
You don't need a thing
Just bring on Yourself and hit that Wave
It's like Angels sing
Don't shut your Mouth that's what I say
and We won't let go
I figured You out so long ago
And now the Cracks are showing
I'm closer to you

And we can do Anything
Cause it's so so Figures
Than we should be far far away
From the other People
And we can so fool their Lies
Cause it's so so Figures
Than we should be long long away
From the other People

The other People
The other People

Ostatní lidé

Svět na ulici
Řídím sám
a oni volají mé jméno
Mít vše co bere, tak aby chytli můj proud
Když je každý den stejný
Dávám svou lásku jak Vertigo
Když potřebuješ změnu
Já tě spočítal už před dlouhou dobou
A teď se objevují trhliny
Blíží se blíž k tobě

Můžeme dělat cokoliv
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí
A můžeme bláznit z jejich lží
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí
Můžeme dělat cokoliv
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí
A můžeme bláznit z jejich lží
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí

Tak neokouněj
Dnes to začíná
Nepotřebuješ věc
Jen ji přiveď k sobě a zasáhni tu vlnu
Je to jako zpěv andělů
Nazavírej svá ústa, to je to co říkám
A my se neopustíme
Já tě spočítal už před dlouhou dobou
A teď se objevují trhliny
Blíží se blíž k tobě

Můžeme dělat cokoliv
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí
A můžeme bláznit z jejich lží
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí

(Můžeme dělat cokoliv
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko)
Od ostatních lidí

Můžeme dělat cokoliv
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí
A můžeme bláznit z jejich lží
Protože to jsou jakž takž figury
Než budeme moci být moc moc daleko
Od ostatních lidí

Od ostatních lidí

Od ostatních lidí
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 50, formatId: 23, url: new String(window.location.href), cborder: '000000', cbackground: 'ffcc33', ctitle: '333333', ctext: '000000', curl: '333333', simg: 0 }); //]]>

Spaceman

27. února 2009 v 19:12

Spaceman

Spaceman
I always wanted you to go into space man

Pungent smells
They consumate my home
Beyond the black horizon
Trying to take control
See my girl
She shivers in her bones
The sun and zenith rising
Trying to take us all

There's a fire between us
So where is your god
There's a fire between us
I can't get off the carousel
I can't get off this world

The sickening taste of homophobic jokes
Images of fascist folks
Beam me up 'cause I can't breathe

Chorus:

Spaceman
I always wanted you to go into space man.
It's time to terminate this great white world
Morbid fascination
Television takes control
Decimation
Different races fall
Electronic information tampers with your soul

There's a fire between us
So where is your god?
There's a fire between us
I can't get off the carousel - I can't get of this world

The sickening taste of homophobic jokes
Images of fascist folks
Beam me up 'cause I can't breathe

Spaceman
I always wanted you to go into space man

Spaceman
I always wanted you to go into space man

Spaceman
I always wanted you to go into space man

Kosmonaut

Kosmonaut
Já vždycky chtěl abys šla do kosmonauta
Pichlavé vůně
Konzumují můj domov
Za černou dírou
Zkoušejíc převzít kontrolu
Vidím svou dívku
Třese se v kostích
Slunce a zenit vychází
Zkoušejíc nás vzít všechny
Tady je vzplanutí mezi námi
Tak kde je tvůj Bůh?
Tady je vzplanutí mezi námi
Nemohu vystoupit u kolotoče
Nemohu vystoupit z tohoto světa
Hnusná příchuť homofobních vtipů
Obrazů fašistických lidí
Přenes mne nahoru protože já nemohu dýchat
Kosmonaut
Já vždycky chtěl abys šla do kosmonauta
Kosmonaut
Kosmonaut
Je to čas ukončit tenhle velký bílý svět
Morbidní fascinace
Televize přejímající kontrolu
Decimace
Jiných ras co padnou
Elektronických informací, co manipulují s tvou duší
Tady je vzplanutí mezi námi
Tak kde je tvůj Bůh?
Tady je vzplanutí mezi námi
Nemohu vystoupit u kolotoče
Nemohu vystoupit z tohoto světa
Hnusná příchuť homofobních vtipů
Obrazů fašistických lidí
Přenes mne nahoru protože já nemohu dýchat
Kosmonaut
Já vždycky chtěl abys šla do kosmonauta
Kosmonaut
Já vždycky chtěl abys šla do kosmonauta
Kosmonaut
Já vždycky chtěl abys šla do kosmonauta
Kosmonaut

Crashing and burning

27. února 2009 v 19:12
You, haven't got a Pain
What you think you need to say
And I, I, already know
You played a part in a stupid show

And you're wondering, how I´m wandering
Through the maze between the heartaches

Crashing and burning
As time past away
Trashing and turning
You know that I feel
The chances are low but the curtain is down
Now it's turning down

The curtain's down

You better stop
All your acting out
Before this performance
I take a bow
You, you, could've had it all
Now you are playing just a fallen star

And you're wondering, how I´m wandering
Through the maze between the heartaches

Crashing and burning
As time past away
Trashing and turning
You know that I feel
The chances are low but the curtain is down
Now it's turning down

Stop the masquerade
There's no one left
Just you and me
Just empty seats
There is no stress
The show is real
Don't say your lies
Say what you feel
Or if you can't
I have to leave
The stage behind and say goodbye
I say goodbye

The show is over
The show is over
The show is over and over and over
The show is over and over and over 7x
The show is over and over and over 7x

The show is over
This time stops for real
Trashing and turning
You know that I feel
The show is over
The show is over, over

The show is over

CZ: preklad

Ty,necítíš bolest
co si myslíš,že potřebuješ říct,
a já,já už vím,
že jsi hrál roli v té stupidní show

A ty se zajímáš,jak já putuju
Bludištěm zlomených srdcí

Narážející a hořící
jak uplynulý čas
chátrající a točící
Víš,že cítím,že
jsou šance malé,ale opona je dole
Teď se to zvrtlo

ta opona je dole

Ty se raději zastav
Všechno tvoje využívání
před tímto představením
Ukloním se
Ty,ty jsi mohl mít všechno
ale teď jsi už jen hrající zhaslá hvězda

A ty se zajímáš,jak já putuju
Bludištěm zlomených srdcí

Narážející a hořící
jak uplynulý čas
chátrající a točící
Víš,že cítím,že
jsou šance malé,ale opona je dole
Teď se to zvrtlo

Zastav tu maškarádu
tady není nikdo,kdo by odešel
Jen ty a já
jen prázdná místa
Show je opravdová
Nelži mi
Řekni,co cítíš
Nebo kdybys nemohl
Odejdu
Jeviště se vzdaluje a já říkám sbohem

Show skončila
Show skončila
Show skončila............................7x
Show skončila............................7x

Show skončila
Tento čas se skutečně zastavil
chátrající a točící
Vím,že cítím,
že show skončila
Show skončila,skončila
Show skončila
 
 

Reklama